Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svenska ekomarknaden fördubblas till år 2010

Under årets BioFach-mässa i Nürnberg omtalades Sverige som ett av de länder tillsammans med USA, Tyskland och Storbritannien, som kommer ha den största ökningen av försäljningen av ekologiska produkter de närmsta åren. Inom fem år kommer den ekologiska försäljningen att ha fördubblats och börja närma sig ett värde av ca 10 miljarder kr. Som en av drivkrafterna bakom den förväntade utvecklingen står den svenska regeringens mål om 25 procents konsumtion av ekologiska livsmedel inom offentlig sektor till år 2010. Det vill säga att var fjärde mål som serveras inom offentlig sektor skall vara ekologiskt.

2007-03-29