Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-världsmarknaden växer 35 miljarder årligen

Det ekologiska segmentet är den sektor som växer starkast inom den globala livsmedelsindustrin. Enligt beräkningar gjorda av Organic Monitor kommer värdet av försäljningen öka med över 35 miljarder skr årligen, eller ca 15 procent. Under 2007 beräknas marknaden för ekologiska produkter ha passerat 280 miljarder skr. Konsumenternas inställning till ekologiska produkter är allt mer välvillig och marknaderna i länderna där den största konsumtionen av ekologiska produkter sker, Tyskland, USA och Storbritannien pekar fortfarande uppåt och den globala livsmedelsindustrin har inte längre råd att stå utanför den ekologiska marknaden.

2007-04-02