Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tre aktörer är 77 procent av kaffemarknaden

Tre aktörer dominerade den svenska marknaden för ekologiskt bönkaffe i dagligvaruhandeln under 2006. Tillsammans står de för 77 procent av den totala marknaden. Det är Gevalia med 45 procent av marknaden, och Zoégas med 16,4 tätt följd av Löfbergs Lila med 16 procent. För Gevalia ökade försäljningen med drygt 5 procent men marknadsandelen ligger oförändrad. Zoégas ökade försäljningen med 17,4 procent och marknadsandelen med 1,4 procentenheter till 16,4 procent. Löfbergs Lila ökade försäljningen med 21,6 procent och knappar in på Zoégas försprång med 2 procentenheter och har nu en andel om 16,0 procent av den totala försäljningen av ekokaffe. Försäljningen av ekologiskt bönkaffe i dagligvaruhandeln ökade med knappt 7 procent under 2006. Samtidigt fortsatte den totala kaffeförsäljningen att minska med 1,4 procent. Under 2005 minskade försäljningen med 1,5 procent. Då ökade den ekologiska försäljningen med 10 procent. Totalt såldes ekologiskt kaffe för 130 miljoner kr under 2006. Andelen ekologiskt kaffe uppgår nu till 4,2 procent av den totala bönkaffeförsäljningen i dagligvaruhandeln, en ökning med 0,3 procentenheter.

2007-04-19