Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Löfbergs ökar mest på ekokaffe

Löfbergs Lila ökade sin försäljning av ekologiskt bönkaffe till detaljhandeln med 21,6 procent under 2006. Det är störst ökning av de större märkena på den svenska marknaden och mer än 2005 då ökningen var 11 procent. Löfbergs utökar också sin marknadsandel med 2 procentenheter till att omfatta 16 procent av marknaden, men behåller sin tredjeplats i försäljningsstatistiken för ekologiskt bönkaffe i den svenska dagligvaruhandeln. Gevalia är fortfarande störst med 45 procent av försäljningen på marknaden. Försäljningen av ekologiskt bönkaffe i dagligvaruhandeln ökade med knappt 7 procent under 2006. Samtidigt fortsatte den totala kaffeförsäljningen att minska med 1,4 procent. Under 2005 minskade försäljningen med 1,5 procent. Då ökade den ekologiska försäljningen med 10 procent. Totalt såldes ekologiskt kaffe för 130 miljoner kr under 2006. Andelen ekologiskt kaffe uppgår nu till 4,2 procent av den totala bönkaffeförsäljningen i dagligvaruhandeln, en ökning med 0,3 procentenheter.

2007-03-22