Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fortfarande störst: Gevalia ökar 5 procent

Gevalia är fortfarande överlägset störst på ekologiskt bönkaffe inom dagligvaruhandeln. Med en produkt stod företaget för 45 procent av den totala marknaden för ekologiskt bönkaffe under 2006. Andelen är oförändrad mot 2005. Gevalia ökade försäljningen av det ekologiska kaffet med 5,2 procent och totalt sålde företaget 941 ton under 2006. Försäljningen av ekologiskt bönkaffe i dagligvaruhandeln ökade med knappt 7 procent under 2006. Samtidigt fortsatte den totala kaffeförsäljningen att minska med 1,4 procent. Under 2005 minskade försäljningen med 1,5 procent. Då ökade den ekologiska försäljningen med 10 procent. Totalt såldes ekologiskt kaffe för 130 miljoner kr under 2006. Andelen ekologiskt kaffe uppgår nu till 4,2 procent av den totala bönkaffeförsäljningen i dagligvaruhandeln, en ökning med 0,3 procentenheter.

2007-03-20