Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Gevalia störst på ekokaffe

Av det tio-tal olika varumärken med ekologiskt kaffe som finns på den svenska marknaden säljer Gevalia mest. Gevalia står för nästan hälften av den totala försäljningen av ekologiskt kaffe. Totalt såldes under rullande helår tom v 33 drygt 2 miljoner kg eko-kaffe i Sverige, Gevalia sålde nästan 1 miljon kg (0,913 miljoner kg) av dem. För Gevalias del är det en volymökning med 6 procent. Ändå minskar Gevalias volymandel från 47 till 44 procent av hela marknaden för ekologiskt kaffe i Sverige eftersom den totala försäljningen ökade med 12 procent. Försäljningen av konventionellt kaffe ökade knappt märkbart (+0,1 procent). Näst mest ekologiskt kaffe, 330 ton, säljer Zoégas.

2006-10-18