Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Global brist på ekologiskt kött

En ökande efterfrågan på ekologiskt kött gör att ett flertal regioner i världen inte kan tillgodose konsumenternas behov, skriver Organic Monitor i en rapport. Mest märkbart är detta i Nord Amerika, där underskott råder sedan 2002. I Västra Europa är bristen akut och priserna stiger i höjden. Danish Crown som är den största producenten av ekologiskt griskött rapporterar om prishöjningar på 36 procent jämfört med föregående år. I Storbritannien börjar detaljhandeln knyta producenterna hårdare till sig genom långtidskontrakt för att säkra den inhemska tillförseln, men ändå beräknas den brittiska marknaden vara beroende av import ett långt tag framöver. Tillgången börjar också bli begränsad i regioner som Latin Amerika och Oceanien. Att efterfrågan på ekologiskt kött ökat så markant gör att nya länder som Chile och Nicaragua satsar på exporten. Bristen på ekologiskt kött kommer enligt rapporten bestå inom en överskådlig framtid. En svårighet med att möta behovet är att certifiering och ekologisk standard skiljer sig mellan olika regioner.

2006-10-16