Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Snabbt växande ekoköttmarknad i USA

Den snabbast växande marknaden för ekologiska livsmedel i USA är köttmarknaden. Under 2005 ökade försäljningen av ekologiskt kött med 51 procent. Mest ökar försäljningen av nötkött, som dubblerats varje år sedan de första fallen av BSE rapporterades. Den snabbt ökande efterfrågan har lett till ett underskott av ekologiskt kött på den amerikanska marknaden. Eftersom många köttproducenter tvekar inför omställning till ekologisk produktion på grund av höga omställningskostnader och distributionssvårigheter får amerikanarna i hög grad sätta sin tillit till import från i största delen Kanada, Latin Amerika och Australien. Källa: Organic Monitor

2006-10-12