Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tyska producenter förlorar på ekosvin

De tyska producenterna av ekologiska slaktsvin har svårt att få ekonomin att gå ihop. En undersökning av ekonomin i den tyska eko-svinsproduktionen under 2004-2005 visar att smågrisproducenterna skjuter till drygt 60 skr på varje producerad gris och för slaktsvinsproducenterna är underskottet 125 skr per gris. Underskottet 2004-2005 var ändå markant mindre än tidigare. Den dåliga driftsekonomin gör att producenterna får svårt att finansiera nödvändiga investeringar under kommande år. Hälften av de tyska eko-svinen har idag inte tillgång till utevistelse, vilket de skall ha senast år 2010, så där väntare en stor utgift för ett stort antal producenter. Källa Ökologisk jordbrug

2006-11-16