Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Försäljningen av ekologiskt kött ökade mest

Den ekologiska försäljningen av kött ökade med 94 procent mellan 2004 till 2005 enligt färska siffror från SCB. Värdet på den ekologiska köttförsäljningen ökade från 383 miljoner kr till 427 miljoner kr. Av allt kött som såldes i de svenska butikerna var andelen ekologiskt 2,7 procent. Detta gör kött till den varugrupp som ökat mest bland de ekologiska varorna. Den totala köttförsäljningen har ökat med 4,3 procent under samma period och värderas till 27,2 miljarder kr. Under 2000-talet har varugruppen kött ökat försäljningsvolymen med nästan 29 procent vilket är den största positiva förändringen för någon varugrupp. - Prognoserna talar för att försäljningen kommer att fortsätta öka i samma takt under 2006. Vi satsar bland annat på en omfattande kampanj tillsammans med detaljhandeln och Eko-kött på att få bättre fart i försäljningen. Intresset för ekologiskt ökar totalt sett och det borde finnas en större efterfrågan på eko-kött, men tillgången är större än efterfrågan idag, säger Åke Modig, VD för Swedish Meats som står för ca 90 procent av produktionen av ekologiskt kött. Ekowebs efterforskningar visar att någon import av ekologiskt kött inte existerar till Sverige i dagsläget.

2006-09-11