Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Pressad vinmarknad ger ekologiskt vin

Den internationella vinmarknaden har kännetecknats av överproduktion de senaste åren. Detta har lett till kraftiga prissänkningar och till att många vinproducenter övervägt att sluta eller att ändra sin vinproduktion för att överleva. Ett alternativ för de vinproducenter som inte velat sluta har varit att lägga om sin produktion till ekologisk och på så sätt få tillgång till ny och bättre marknad. En liknande omläggning har man kunnat följa inom ägg-, kött- och mejeribraschen. Omläggning började vid små vinproducenter i södra Europa för ett par år och nu har omläggningstakten lugnat ned sig allteftersom marknaden för ekologiskt vin stabiliserat sig. Samma omläggningstrend ser man nu även i länder såsom Chile, Argentina och Australien. Skillnaden här är dock att det är medelstora till stora vinproducenter som vågar på sig omläggningen. Detta gör att volymerna av ekologiskt vin nu ökar kraftigt. De större producenterna har också medfört att kvaliteten på det ekologiska vinet generellt blivit bättre samt att det ekologiska vinet också i vissa fall blivit billigare. Idag närmar sig det ekologiska vinet samma prisnivå som det konventionella när kvalitén är mångafall likvärdig.

2006-07-13