Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

30 procent av Europas spannmål odlas i Finland

I Finland finns idag 4900 eko-jordbruk, vilket är ca 7 procent av den totala andelen om 70 000 jordbruk. Ungefär 160 000 ha odlas ekologiskt, vilket är 7,31 procent av den totala odlingen och ger Finland en fjärdeplats på listan för eko-andel av totala arealen, strax före Sverige. Enligt Finfood Luomo, som informerar om den finska ekologiska livsmedelsmarknaden, producerar finskt jordbruk ca 30 procent av all ekologisk spannmål i Europa och de flesta jordbruk sysslar med spannmålsproduktion. Av det totala antalet enheter sysslar knappt 400 med animalisk produktion. Av dessa håller ca 300 nötboskap medan enbart 17 stycken håller på med ekologisk svinproduktion. Förutom jordbruksarealen är stora skogsområden i Finland certifierade för plockning av ekologiska vilda bär: 9,1 miljoner hektar närmre bestämt.

2006-06-28