Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Pasta och grönsaker säljer bäst vid Nettos kampanj

Danska lågpriskedjan Netto satsar på ekologi även i Sverige. Under 2006 har man planerat in tio temaveckor i butikerna då ekologin kommer stå i centrum. Under temaveckorna exponeras ett 20-tal produkter med spännvidd över hela sortimentet, bland annat genom direktreklam till hushållen. Däremot har man sett att försäljningsökningen är nästan dubbelt så stor för de konventionella varorna som annonseras i bladet, som för de ekologiska. -Efter den första kampanjveckan som hölls vecka sex kan vi konstatera att de ekologiska produkter som sålt bäst är pasta och grönsaker. En positiv effekt som vi också redan hört från butikerna är att vi nått en ny kundkrets i och med den ekologiska satsningen., säger Carsten Hansen VD Netto Sverige.

2006-05-17