Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ingen svensk exportstatistik på eko

I Danmark har man exakt koll på hur mycket ekologiska varor som både säljs och köps över gränsen. I Sverige har vi inte tillgång till den statistiken. Varken Statistiska Centralbyrån, Jordbruksverket, Exportrådet eller de som kanske allra mest borde veta: KRAV-organisationen, kan presentera några siffror när det gäller den ekologiska exporten. På KRAV-organisationen har man inte gjort någon skillnad vid företagens återrapportering på den volym som säljs i Sverige och utomlands, därför finns inte siffrorna tillgängliga. -Det vore naturligtvis mycket intressant att få fram de här siffrorna. Just nu har vi ingen koll på vilka volymer som säljs utomlands eller vilka varor och företag som säljer mest. Intressant vore ju även att se om exporten ökar eller minskar liksom att kunna studera handelsbalansen när det gäller de ekologiska varorna, säger Mona Hedenskog på exportrådet. Eva Bellbrant på KRAV lovar att det snart skall finnas statistika att tillgå: -Vi håller just nu på med ett projekt där redovisningen av statistiken skall förbättras. Förhoppningsvis kommer 2006 års exportsiffror gå att följa på liknade sätt som importen, säger hon.

2006-06-20