Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

bio@agro nytt EU-projekt

Ett nytt projekt finansierat av Europa Kommissionen håller på att utformas. En webportal skall bildas där ekologiska odlare, jordbruksbranschen och konsumenter skall kunna inhämta information, som till exempel de senaste forskningsresultaten, om ekologiskt jordbruk, sälja eller köpa produkter. Webportalen bio@gro skall vara tillgänglig såväl via Internet som via mobil service och informationen finns tillgänglig på engelska, grekiska, tyska och rumänska. Projektet är ett samarbete mellan nio organisationer från fyra olika länder. bio@gro beräknas vara färdigt för provtester under januari 2006.

2005-12-06