Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danska möjligheter till export utredda

Två danska professorer har utrett möjligheterna för den inhemska livsmedelsindustrin att exportera. Experterna ser goda möjligheter för dansk ekologi hos de stora europeiska kedjorna. Professor Klaus G. Grunert från Handelshögskolan i Århus och professor Torben Pedersen från Handelshögdkolan i Köpenhamn är dock oense om vad kedjorna förväntar sig av nya samarbetspartners från den danska eko-industrin. Grunert menar att de större företagen, som till exempel Arla, har större möjligheter eftersom de har bra emballage och fungerande logistik. Pedersen menar å sin sida att storleken är av mindre betydelse och uppmanar även mindre verksamheter att tänka mer i exportbanor. Den danska eko-industrin har traditionellt sett varit mycket nationellt förankrade.

2005-11-23