Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danska ekologer tjänar mest

De första analyserna av de danska lantbrukarnas räkenskaper från 2004 visar på framgång i driftsresultatet för de ekologiska mjölkproducenterna. Därmed består tendensen att de ekologiska mjölkproducenterna också klarar sig ekonomiskt bäst. Resultaten visar att besättningar om 60-120 mjölkkor ökade förtjänsten 35-50 000 Skr och de med 120-240 mjölkkor ökade resultatet knappt 100 000 skr jämfört med föregående år. De konventionella driftresultaten föll med ca 30-50 000 Skr. Några orsaker är att ekoproduktionen gynnas av omläggningen av EU-stöden och de drabbas inte så hårt av det danska prisfallet på mjölk med den nuvarande avräkningsmodellen. Dessutom har ekologerna varit duktiga på att utnyttja resurserna och det har lett till mindre foderinköp. De ekologiska besättningarna fortsätter också att bli större, vilket lett till mer arbete och därför har den så kallade löningsförmågan, lantbrukarens möjlighet att ta ut lön per timme, inte ökat utan ligger oförändrad på knappt 80 kr vid besättning om 60-120 kor och drygt 150 kr vid besättningar om 120-240 mjölkkor. Källa Ökologisk Jordbrug

2005-09-16