Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko på frammarsch hos Skåne Mejerier

När försäljningssiffrorna för det första halvåret och juli sammanställts hos Skånemejerier blir resultatet en ordentlig ökning för de ekologiska produkterna. Totalt har försäljningen ökat med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Alla produkter ökar utom Gammaldags Mjölk som går tillbaka 22 procent. De produkter som ökar mest är filmjölk, som ökar 30 procent, tätt följd av grädden som ökar 29 procent. Mjölken ökar totalt 8 procent och den är även den produkt som står för största andelen, ca 80 procent, av den ekologiska försäljningen. Lättmjölken ökar ca 20 procent men Gammaldags mjölk tappar motsvarande. Totalt säljer Skåne Mejerier drygt 6 miljoner kilo ekologisk mjölk, fil och grädde. –Det är framför allt våra storhushållskunder som ökar sina inköp av eko-produkter. En tredjedel av mjölken som säljs till Storhushåll är ekologisk, och de har ökat beställningarna med 13 procent medan detaljhandeln ökar 4 procent, säger Per-Olof Jonsson produktchef hos Skåne Mejerier. För att kunna möta den ökande efterfrågan kommer man behöva mer råvara i form av ekologisk mjölk och antalet eko-producenter kommer därmed utökas. Beslut i frågan tas under hösten.

2005-09-27