Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Thise har växtverk

Danmark: Mejeriföretaget Thise investerar nu drygt 60 miljoner skr i en utvidgning av mejeriet. För pengarna får man 4000 nya kvadratmeter och därmed en ökad produktionskapacitet. Thise mejeris export är på tillbaka gång, 10 procent av omsättningen kommer från exporten, men på hemmamarknaden går det desto bättre. Under 2005 räknar man med att uppnå en omsättning på knappt 220 miljoner skr jämfört med 175 miljoner under 2004. Ökningen skall bland annat uppnås med nya lanseringar av produkter och koncept under årets sista månader. Thise ökar kraftigt invägningen av ekologisk mjölk. Den 1 oktober byter 21 ekologiska mjölkleverantörer från Arla till Thise, som då har totalt 60 leverantörer. I och med detta ökas invägningen från28 till 42 miljoner liter om året. Källa: www.okologi.dk

2005-08-11