Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-marknaden utvecklas i Kina

Sammanslutningen ”BioFach China” har bildats för att främja utvecklingen på den kinesiska eko-marknaden. Genom förmedling av kunskap, seminarier och olika övningar hoppas man kunna få fler producenter att gå över till ekologiska produktionsmetoder. En annan målsättning är att informera den kinesiska konsumenten om ekologisk konsumtion. En kommitté har sammansats av väl kända namn inom branschen bland annat Antoine Bloch, Carrefour China, representanter från GreenPeace och IFOAM. Källa: BioFach Newsletter

2005-12-22