Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologisk trädgårdsodling minskar

Den senaste publicerade statistiken från KRAV-organistaionen visar att den ekologiskt odlade arealen av frukt bär och grönsaker minskade med 9 procent under 2004 jämfört med föregående år. Arealen som brukades till ekologisk trädgårdsodling uppgick till 765 hektar under 2004. Den största andelen av arealen står morötter för med 122 hektar och 16 procent av den totala arealen. Näst störst är svarta vinbär som odlas på 90 hektar. Jordgubbar och lök odlas på 43 respektive 34 hektar. Den ekologiskt odlade växthusytan såg dramatiska ökningar under 2001 och 2002 då upp emot 90 000 kvadratmeter odlades ekologiskt. Under 2004 minskade den till 80 000 kvadratmeter.

2005-07-27