Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lägre avkastning för eko-odlare

Att ekologisk spannmålsodling ger lägre avkastning än konventionell kommer kanske inte som en överraskning för de flesta. Enligt Kravs nyligen sammanställda siffror för skörden 2004 blev avkastningsnivåerna för KRAV-odlarna på riksnivå mellan 25 och 40 procent lägre än motsvarande konventionella hektarskördar. Havre är den gröda som har den största omfattningen av odlingen med drygt 35 000 hektar, hektarskörden var 2600 kg per hektar. Vårkorn odlas på 22 000 hektar och avkastningen per hektar var 2500 kg. Högst avkastning hade höstvete och rågvete med ca 3700 kg per hektar. Höstrågen nådde upp till 3100 kg per hektar medan vårvete och blandsäd visade avkastningsnivåer på 3000 respektive 2800 kg per hektar. Störst totalskördar för både höst och vårvete uppmättes i Svealands slättbygder.

2005-07-26