Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Antalet KRAV-odlare minskar

Antalet KRAV-anslutna odlare fortsätter minska, det visar den senaste statistiken från organisationen. Under 2004 var antalet KRAV-anslutna odlare 3 138 stycken, varav 572 vars gårdar ännu ej var helt omställda d v s gårdar med både konventionell och ekologisk odling. Till och med 2002 ökade antalet kontinuerligt men från 2003 har antalet sjunkit mot föregående år. Minskningen var 225 odlare under 2004 jämfört med perioden 2003. Den KRAV-kontrollerade arealen minskade inte i samma omfattning. Minskningen låg på 0,2 procent jämfört mot 2003, vilket betyder att utvecklingen leder mot större brukningsenheter. Under 2004 var snittarealen per odlare 71 hektar mot 67 hektar under 2003.

2005-08-10