Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAV-arealen minskade 2004

Enligt den senaste statistiken från KRAV-organisationen minskar den totala KRAV-kontrollerade arealen. Under 2004 var 179 000 hektar kontrollerade av KRAV vilket är något mindre än året innan. Av landets totala area var 6,7 procent KRAV-kontrollerad under 2004 vilket är en minskning med 0,2 procent. Den högsta andelen KRAV-areal redovisas för Västmanlands, Södermanlands och Uppsala län. Den lägsta andelen har Norrbottens och Västerbottens län, endast 2,0 respektive 2,3 procent. Totalt är trenden att andelen KRAV-kontrollerad areal stagnerar. Av arealen upptas 37 procent av ”Vall på åker”, 29 procent av spannmål och 19 procent av ”Betesmark ej åker”.

2005-07-28