Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Änglamarksmålet avslutat

En fyra år lång rättsprocess är över. I en tvist mellan Sveriges Spannmålsodlare och KF gällande hur man marknadsfört ekologiska produkter har Sveriges Spannmålsodlare menat att man misskrediterats av hur den konventionella odlingen framställts i KF´s marknadsföring. Bland annat åsyftas en reklamfilm där en restauranggäst får en dos gift över sin mat av en kypare i skyddsutrustning. Nu har domen fallit i målet och Marknadsdomstolen ger Sveriges Spannmålsodlare rätt på en punkt. Det så kallade Änglamarksspelet, ett Internetspel, förbjuds eftersom MD anser det misskrediterande för Sveriges Spannmålsodlare. I övrigt går man på KF´s linje och man dömer även Sveriges Spannmålsodlare att betala 800 000 kr till KF, kravet från KF var 4 955 000 kr. Från KF´s sida är man nöjda med domen. –Våra huvudbudskap är att ekologisk odling minskar risken för övergödning, är gynnsam för den biologiska mångfalden och överlägsen när det gäller att minska giftanvändningen. När det gäller att framföra detta står vi i dag starkare, säger Maria Arnholm Coop´s kommunikationsdirektör i ett pressmeddelande.

2005-05-13