Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Vad är skillnaden mellan eko och konventionellt?

Den frågan ställde sig hortonomstuderande Camilla Lundgren vid SLU Alnarp. Hon har nyligen avslutat sin kandidatuppsats i ämnet. - Jag ville få svar på om det finns skillnader mellan ekologisk och konventionell frukt och grönt och ville få reda på vilka studier som gjorts på området. Uppsatsen är en litteraturstudie där de undersökningar som gjorts värderats och sammanställts. De produkter som framför allt testats är äpplen, lök och bladgrönsaker. –Det finns väldigt få studier gjorda i ämnet. Det jag kunnat sluta mig till efter att ha gått igenom det material som finns tillgängligt är att ekologiska gröna bladgrönsaker har högre C-vitaminhalt och lägre Nitrithalt än konventionella. Resterna av bekämpningsmedel är också lägre, säger Lundgren. Vidare har hon funnit att det finns vissa belägg för att förekomsten av sekundära metaboliter är högre i ekologiskt frukt och grönt. Vad det innebär är man inte riktigt säker på. Förr trodde man att dessa var skadliga, men i dag tror man att de har en positiv hälsoeffekt i rätt mängd.

2005-06-07