Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tuff konkurrens för eko på spannmålsmarknaden

Konkurrensen hårdnar just nu på den ekologiska spannmålsmarknaden. Just nu ökar tillgången snabbare än efterfrågan på ekologiska råvaror som spannmål. Den ekologiska andelen areal som odlas ekologiskt inom EU uppgår i nuläget till 5,8 miljoner ha och utgör 3,4 procent av den totala jordbruksarealen. Även om tillgången just nu är hög så ökar ändå efterfrågan både i Europa och USA. –Ökad export sätter dock större press på priserna, säger Anneke Svantesson VD på Eco Trade. Eko-marknaden är känslig för utbud och efterfrågan och därför kan stora prisvariationer förekomma för olika år och för olika grödor. –För den som producerar ekologiskt gäller det att vara uthållig om man ser att man har goda produktionsförutsättningar. Marknaden växer totalt och jag är övertygad om att svensk produktion kommer att platsa, säger Anneke Svantesson. Källa: Lantmännen

2005-05-20