Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Kommande brist på eko-mjölk i Storbritannien

På fyra år är det nu för första gången en överhängande risk för brist på eko-mjölk i Storbritannien. Tidigare har man trott att bristen skulle uppstå tidigast under 2006 men under de senaste två månaderna har efterfrågan på eko-mjölk ökat dramatiskt. Detta samtidigt som tillgången på den brittiska marknaden minskat på grund av ökade foderkostnader för de ekologiska mjölkproducenterna. En annan bidragande orsak till den minskade produktionen av eko-mjölk i Storbritannien tros också vara att priset på den konventionella mjölken förväntas stiga. Källa: Organic Monitor

2005-05-17