Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svagt intresse för eko-på Irland

Irländarna konsumerar 75 procent mindre ekologiska livsmedel jämfört med sina europeiska grannländer, där eko-konsumtionen i de flesta fall har fördubblats under en femårsperiod. Endast 1 procent av jordbruksarealen på Irland används till ekologisk produktion och över 70 procent av de ekologiska livsmedlen måste importeras. Den ekologiska mjölken är dubbelt så dyr som den konventionella, till stor del beroende på att det finns så lite av den. Den knappa tillgången gör att landets enda tillverkare av ekologisk glass importera ekologisk mjölk. Vid en prisundersökning gjord av Shoppingbill.com, där man jämförde priset på två kassar med 13 konventionella och ekologiska basvaror, fann man att de ekologiska varorna var mer än dubbelt så dyra. Undantaget är barnmaten, där prispåslaget är marginellt. Den ekologiska barnmaten dominerar också på de irländska butikshyllorna för barnmat.

2005-05-18