Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-tåget rullar vidare i Dalarna?

Borlänge är en av de kommuner i landet som köper mest ekologiska livsmedel till sin verksamhet. För att dela med sig av sina erferenheter och få fler kommuner i Dalarna att öka sin andel eko-mat drogs projektet eko-tåget i gång. Projektet startade hösten 2002 och avslutas i augusti 2005. Under de tre år som projektet pågått har flera positiva resultat uppnåtts Kommuner i Dalarna arbetar nu tillsammans för att få dalmasarna att äta mer ekologiskt. Inspirationen till Eko-tåget kommer från Borlänge Kommun´s projekt Krav-ormen, en kampanj för upplysning om eko-mat bland kommunens invånare som pågått sedan 1994. –Vi börjar se resultaten av projektet. Bland annat har man undrat på Milko vad vi gör här i Dalarna, 50 procent av deras ekologiska produktion konsumeras här. Det kan jämföras med 30 procent av den konventionella. Ofta är den ekologiska mjölken slut i butikerna. Sådana signaler gör att vi ser projektet som mycket lyckat, säger Unni Öhman projektledare för Eko-tåget och Eko-ormen. Borlänge kommun skall nu söka nya medel för att förlänga och utöka projektet.

2005-05-06