Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-jordbruket ökar i Polen

Jordbruket är en viktig del av Polens ekonomi. Hälften av Polens totala yta upptas av jordbruksindustrin. Drygt 16 miljoner hektar brukas eller används på annat sätt av jordbruket, vilket gör Polen till det 4:e största jordbrukslandet inom EU. Medelstorleken på ett Polskt privatägt jordbruk är 7,4 hektar och antalet enheter uppgår till ca 1 853 000. Efter att ha varit i sort sett obefintligt har det skett en kraftig ökning av andelen ekologiska jordbruk under 2000-talet. Antalet eko-jordbruk fördubblades från 2003 till 2004 och antalet spås öka tiofalt under den kommande tio-års perioden. I dagsläget är 0,2 procent av Polens jordbruk ekologiska.

2005-05-04