Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Klent intresse för miljömärkt vildfiske i Östersjö

Tre fiskare dök upp på den informationsdag om miljömärkt fiske som anordnades av KRAV och hölls på Fiskemuséet i Hälleviken utanför Sölvesborg i slutet av februari. KRAV-organisationen håller i miljömärkningen och Helena Ullmark från KRAV är ändå nöjd med informationsdagen även om hon önska att intresset varit större. –Inom lantbruket har vi haft miljömärkning i 20 år, frågan har aldrig tidigare funnits inom fiskerinäringen och därför är det lite trögt i början. Vi är ändå glada för de tre fiskare som kom, säger Ullmark. Informationsdagen var en möjlighet för fiskeribranschens olika parter att mötas. –Så länge torsken anses vara under biologiskt säkra gränser i Östersjön kan fisket där inte KRAV-märkas, om det däremot bedrivs på ett sådant sätt att det kan miljömärkas kanske en KRAV-märkning kan vara möjlig inom 5-10 år, säger Ullmark. Det handlar främst om fisket av torsk som är aktuellt eftersom sill och lax från Östersjön inte klarar de gränsvärden som finns för tungmetaller.

2005-05-04