Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Större utväxling vid eko-mjölkproduktion

Födevareökonomisk Institut kan visa att under de rådande danska förhållandena förmår den ekologiska mjölkproducenten att få ett större utbyte av sin produktion än en konventionell mjölkproducent med samma antal kor. Skillnaden är hela 18 Skr per arbetad timme till eko-producentens favör. Arbetssättet är i stort sett det samma men den ekologiska utfodringen är billigare och man får ut ett högre pris för mjölken och detta uppväger mer än väl den mindre mjölkmängden från den ekologiska besättningen. Källa: Ökologiskt Lantbrug

2004-11-24