Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-bönderna kritiska mot nya eko-mål

Regeringens nuvarande mål är att 20 procent av landets areal skall vara ekologiskt odlad. I Jordbruksverkets utredning för nya miljömål är 15 procent certifierad ekologisk produktion 2010. I samma utredning ligger målen för djurhållningen kvar på 10 procent ekologiska mjölkkor, lamm och ungnöt, samma som för 2005. Anledningen till den sänkta ambitionsnivån är att man vill att all produktion skall vara certifierad, dvs kontrollerad av KRAV. För närvarande är ca hälften av den ekologiska produktionen ansluten till KRAV, de som inte är det måste säljas som konventionella. Från Jordbruksverkets sida vill man öka trovärdigheten för den ekologiska produktionen. –Många upplever det som konstigt att vi har en stor ekologisk areal som inte märks på marknaden, säger Magdalena Wallman på jordbruksverket. –Det ger helt fel signaler att sänka ambitionsnivån, ekologisk produktion som inte är certifierad gör samma miljönytta, säger Maria Dirke verksamhetsledare för Ekologiska lantbrukarna Källa: ATL

2004-11-23