Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danska Lupiner blir eko-gödning

Det danska företaget Farmergödning har tagit fram en ekologisk gödning framställd av lupinsaft. Gödningen är främst avsedd för växthusodling. Lupinplantan pressas och saften lagras för att kväven från blomman skall omvandlas till lättomsättlig form. Mannen bakom den nya gödningen heter Erik Mortensen. I år har han pressat saften ur 200 ha Lupiner av sorten Bordako. Lupinsaften innehåller blygsamma 1,8 kg kväve per ton men nästan allt är vattenlösligt och därmed lättillgängligt för plantan, har det visat sig i producentens analyser. Man hyser förhoppningar om att kunna öka kväveinnehållet, men det är ingen som ännu så länge vet när Lupinplantan innehåller som mest kväve. Därför har man fått prova sig fram och troligen ännu ej funnit den optimala skördetiden för Lupinplantan. Arbetsmässigt är Lupingödningen lätt att använda eftersom den kan blandas i bevattningssystemet. Källa: Okologiskt Lantbrug

2004-11-22