Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Swedish Meats ökar KRAV-nötkött försäljningen

Swedish Meats satsning på konsumentpackat kött verkar ha fallit de stora detaljhandelskedjorna i smaken. Genom att KRAV-köttet konsumentpackas dagligen så har butikerna idag samma möjlighet att beställa KRAV-kött som vanligt kött. Köttförpackningarna märks direkt i anläggningen i Uppsala med pris, Scan ekologiskt och KRAV-märket, vilket också har underlättat för butikerna i sina dagliga beställningsrutiner. Den konsumentpackade hanteringen har också medfört att KRAV-köttet idag har samma hållbarhet som det konventionella köttet, vilket förut var ett problem. – Försäljningen av KRAV-märkt kött går i stort sett bra. Försäljningen av nötkött ökar medans försäljningen av gris- och lammkött ligger still. Vi har ett positivt bemötande av butikerna på våran satsning på Scan ekologiskt KRAV-märkt konsumentpackat kött och det är roligt, säger Camilla Sandenskog, produktchef kött Scan Foods. Swedish Meats slaktar idag KRAV-kött på fem olika anläggningar i Sverige och sedan transporteras köttet och konsumentpackas i Uppsala.

2004-11-05