Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Förslag till nya mål för eko-produktionen

Jordbruksverket föreslår i en rapport till regeringen nya mål för den ekologiska produktionen. Till 2010 ska 15 procent av jordbruksmarken, tio procent av antalet mjölkkor, ungnöt, lamm och värphöns samt en procent av produktionen av griskött och matfågel finnas i certifierad ekologisk produktion. Certifierad produktion är en förutsättning för att produkterna ska få märkas och saluföras som ekologiskt odlade. Idag är det endast KRAV som certifierar ekologisk produktion i Sverige. Jordbruksverket menar i sin rapport att en stark marknadsutveckling är en förutsättning för att de nya ekologiska målen ska kunna nås. Miljöersättningar eller statligt stöd ger inte tillräcklig stimulans för lantbrukaren att ställa om sin produktion. Konsumenterna måste också vara villiga att betala mer för ekologiska varor. Då behöver de ekologiska varorna vara märkta, det vill säga odlade i certifierad produktion, skriver jordbruksverket i ett nyss utkommet pressmedelade.

2004-11-03