Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

BioAgris Cerall siktar på den europeiska marknaden

Betningsmedlet Cerall, eller BA 2890 som det stått på säckarna under året, lanseras nu av BioAgri på allvar. Hittills har Lantmännen behandlat omkring 1800 ton höst- och vårutsäde med betningsmedlet som är avsett för vete, råg och rågvete. Cerall har testats i fältförsök över hela Europa och haft en 96 procentig effekt mot stinksot, vilket BioAgri anser vara mycket bra. Cerall innehåller en naturlig jordbakterie, Pseudomonas chlororaphis, som konkurrerar ut de sjukdomar som vill infektera groddplantan samtidigt som den stimulerar tillväxten av rötter och skott. Cerall går att använda i befintliga betningsutrustningar med bibehållen kapacitet. – Bakom Cerall ligger 15 – 20 års forskning och produktutveckling. Vi hoppas därför framöver att nå ut till hela den europeiska marknaden, både vad gäller ekologiskt och konventionellt utsäde. Österrike är först ut med att godkänna Cerall, säger Per Widén, fältförsöksansvarig på BioAgri AB.

2004-10-27