Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Problem med eko-utsäde

Scandinavian Seed, som är en av representanterna för sortbehovet av utsäde från Europa, upplever att det funnits problem med det ekologiska utsädet under året. Det erfar Ekoweb efter att ha besökt Scandinavian Seed på Elmiamässan under vecka 43. - Volymerna har inte räckt till. Detta har medfört att Jordbruksverket lämnat dispens till dem som varit sena med sina eko-utsädesinköp, vilka därmed kunnat köpa det billigare konventionella utsädet, säger Sven Olof Bernoff på Skånefrö. Jordbruksverket och de ekologiska föreningarna har dock under året arbetat aktivt med att bättre försöka prognostisera behovet inför nästa år, fortsätter Sven Olof Bernoff. Scandinavian Seed upplever annars att sortmaterialet under året varit mycket friskt. Sven Olof vill särskilt framhäva vårkornet Ortega som går bra. Andra stora sorter hos Scandinavian Seed är Freddy (havre), Olivin (höstvete) och Faust (ärter).

2004-10-26