Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Första danska biodlingen eko-godkänd

Danmark har fått sin första godkända ekologiska biodling. För att godkänna biodlingen har danska Plantedirektoratat satt som karv att bigårdarna skall vara placerade så att det inom en radie av tre km enbart finns ekologiska marker eller vild växtlighet. Dessutom får det inte finnas motorvägar, förbränningsanläggningar eller andra föroreningskällor i närheten. Den första ekologiska honungen kommer ut till försäljning under senare delen av 2005. Källa: www.landbrugsavisen.dk

2004-10-20