Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologisk mjölk innehåller mer vitaminer

En dansk undersökning har nu kunnat påvisa att det som är bra för korna också är bra för oss människor. Det är Danmarks JordbrugsForskning som har genomfört undersökningen där man i nio prover av tio kunde hitta betydligt mer E-vitamin i den ekologiska mjölken jämfört med den konventionella. Detta har betydelse bland annat för mjölkens hållbarhet. Därutöver visar studien att ekologisk mjölk innehåller två till tre gånger mer carotenoider, som påverkar smaken, jämfört med konventionell mjölk. Skillnaden på mjölken tros komma av att eko-kor får komma ut och beta vanligt gräs och utfodras med mer baljväxter än kor i den konventionella produktionen, där man utfodrar mer med majsensilage och betydligt färre kor kommer ut på gräs. Källa: Ökologisk Landsförening

2004-10-19