Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Vara Lagerhus säljer 3000 ton KRAV-spannmål

Vara Lagerhus har de senaste åren kontinuerligt ökat mottagningen av spannmål. Denna skördesäsong räknar Lagerhuset med att hantera mellan 140 000 till 150 000 ton spannmål, varav cirka 3000 ton KRAV-godkänd vara. Den KRAV-godkända spannmålen säljs främst på den svenska marknaden till kvarn- och foderindustri. Viss export har också genomförts de senaste åren. - Vi har precis fått ett nytt KRAV-godkännande av vår anläggning i Tråvad där all vår ekologiska spannmål hanteras. Vi är nöjda med årets skörd av ekologisk spannmål och hittills har vi fått in cirka 2000 ton KRAV-godkänd spannmål och räknar med att hamna runt 3000 ton i år. Marknaden för ekologisk spannmål har de senaste åren stagnerat och växer inte alls i den takt som tidigare år, säger Leif-Ove Gustafsson, VD Vara Lagerhus.

2004-10-19