Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stigande efterfrågan på eko-socker i Norden

Allt fler vill ha ekologiskt socker i Norden och Danisco Sugar upplever att marknaden i Danmark snart går lika bra som den svenska marknaden. Dock utgör eko-sockret endast en begränsad del av den totala sockerförsäljningen, vilket medfört att vidareförädlingen samordnats genom att danskt KRAV-socker transporteras till fabriken i Köpingebro i Skåne. I Finland och Norge lanserades KRAV-odlat socker senare, vilket bidragit till att man ännu inte uppnått lika stor försäljning där som i Danmark och Sverige, säger Kent Ohlsson som är marknadsdirektör på Danisco Sugar. Det är främst förädlingsindustrin som köper ekologiskt socker, konsumtionen bland hushållen är fortfarande begränsad. En anledning kan vara att KRAV-sockret kostar 50-60 procent mer än det konventionella sockret i butik. Kent Ohlsson ser dock ljust på framtiden och hävdar att det finns många intressenter i det här; – Förutom kunder och konsumenter, även odlare, staten och andra myndigheter som gemensamt kämpar för att få upp kravodlingen generellt. Källa: ATL

2004-10-15