Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

SLU:s Ekoforsk - 22 miljoner kronor fördelade

Förra veckan presenterade SLU hur man fördelat sina forskningsanslag på i olika eko-forskningsprojekt i landet. Den totala anslagsfördelning 2005-2007 inom SLU:s Ekoforsk är på 22 miljoner kronor. De olika eko-forskningsprojekten är indelade i tre huvudgrupper. "Omsättning av växtnäringsämnen och kretslopp" har för den nya perioden tilldelats 5,1 miljoner kronor, "Ekologiska odlingssystems ekologi och växtskydd" har för perioden tilldelats 9,8 miljoner kronor och "Optimering av produktionssystem med husdjur" har för perioden tilldelats 7,1 miljoner kronor. Mer om fördelningen kan man läsa på SLU:s hemsida www.evp.slu.se/ekoforsk.

2004-10-14