Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ceba Foods har lyckats med Oatly försäljning

Försäljningen av havremjölk med varumärket Oatly går mycket bra för Skåneföretaget Ceba Foods AB. För närvarande ökar försäljningen med 30 procent på årsbasis. Bäst går det på den svenska marknaden, vilket Ceba Foods också just nu satsar mest på. Cirka hälften av försäljningen sker i Sverige och resten sker till länderna i Europa. Under 2005 räknar man med att eventuellt utöka antalet ekologiska produkter. För tillverkningen av den ekologiska harvremjölken köper Ceba Foods just nu in cirka 1100 ton ekologisk oskalad svensk havre på årsbasis. – Marknaden för vegetabiliska mjölkprodukter är i stark tillväxt. I år räknar vi med att omsätta 75 miljoner kronor varav cirka hälften härrör från vår försäljning av ekologiska produkter. Vi har under en tid satsat på hemmamarknaden, vilket har gett ordentlig utdelning. Men även utlandsförsäljningen går mycket bra. Vi har haft volymökningar på 30 procent varje år de senaste fem åren och vi räknar med fortsatt tillväxttakt de kommande åren, säger Mats-Ola Kindstedt, VD Ceba Foods.

2004-10-07