Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fördubbling av anslaget till ekologisk produktion

Regeringen satsar i budgetpropositionen för 2005 dubbelt så mycket pengar på ekologisk produktion jämfört med 2004. Pengarna ska framför allt gå till marknadsstödjande åtgärder. Fördubblingen av anslaget för ekologisk produktion gör att Jordbruksverket för 2005 har 30 miljoner kronor att satsa på utveckling av ekologisk produktion. Regeringen signalerar att det ökade anslaget ska satsas i första hand på marknadsstödjande åtgärder. Jordbruksverket kommer därför i höst att gå ut med en inbjudan om att det går att söka pengar till detta. Beloppet som ska fördelas till sökande är ännu inte fastställt, skriver Jordbruksverket på sin hemsida.

2004-09-28