Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Hallandsfrökontor hanterar 2500 ton KRAV-spannmål

- Skörden ser generellt sett bra ut här i Halland. Det som har levererats innan regnet har hållit en bra kvalitet. Nu får vi väl se hur regnet påverkat kvalitén på spannmålen. Skördevolymerna verkar normala. De flesta av våra 15 -20 KRAV-kunder är lokala. Vi köper även en liten del ekologisk spannmål från Östergötland och Västergötland. Årligen köper vi in cirka 2500 ton KRAV-spannmål som sedan säljs vidare till systerföretaget Berte Qvarn där det förädlas till olika mjölprodukter, säger Nils Anders Nilsson, VD Hallands Frökontor.

2004-09-23