Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Arla spår måttlig försäljningsökning för eko-mjölk

Försäljningen av ekologiska produkter har stadigt ökat fram till idag. I Danmark har konsumtionsmjölken en marknadsandel på 29 procent, motsvarande i Sverige är 7 procent. Tillväxttakten har dock avtagit både i Sverige och i Danmark och inför nästa år räknas det i Sverige med en försäljningsökning på 3-5 procent, medan försäljningen i Danmark tros bli oförändrad. Konsumtionsmjölken driver den ekologiska marknaden och utgör, inklusive färskvaror, 90-95 procent av den ekologiska försäljningen medan andelen smör och ost är mycket liten. Även ute i Europa är konsumtionsökningen svag, tack vare att konsumenterna i allt högre utsträckning efterfrågar lokalt producerade produkter. Detta gör att Arla i Sverige kommer att satsa på hemmamarknaderna och här satsa på utveckling av helt nya ekologiska produkter. Tidigare har Arla foods framförallt utvecklat en likadan ekologisk produkt som den konventionella, så kallade spegelprodukter. I Arla Foods fanns det i augusti 2003 totalt 865 ekomjölksproducenter. Den svenska andelen om 330 producenter står för omkring 22.4 procent eller 110 miljoner kilo av Arla Foods årliga produktion. I Sverige finns en bra balans mellan tillgång och efterfrågan på ekologisk mjölk medan det i Danmark finns ett överskott, speciellt av mjölkfett. (Källa: Arla Foods Ekologiska Verksamhet)

2004-09-22