Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-jordbruket vinnare i budgeten

Dieselskatten sänks med två kronor, samtidigt som den gröna skatteväxlingen fullföljs. Andra miljöskatter höjs mer för att kompensera sänkningen av jord- och skogsbruksdieseln. Budgeten innebär också ökade satsningar på miljö- och landsbygdsprogrammet, stärkt fokus på småskalig livsmedelsproduktion och satsningar på djurhälsa och djurskydd. Det är en grön budget med positiva besked till de gröna näringarna. - Sänkningen av dieselskatten för jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner med två kronor per liter kommer att stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Det är en viktig åtgärd då den svenska produktionen, som har en hög standard då det gäller miljö, djurskydd och folkhälsa, utsätts för en allt hårdare priskonkurrens från omvärlden, säger Åsa Domeij, budgetförhandlare och riksdagsledamot i miljöutskottet. Budgeten innehåller stora satsningar för det miljöanpassade jordbruket. Miljö- och landsbygdsprogrammet utökas med 400 miljoner kronor per år i enlighet med den tidigare jordbruksuppgörelsen. - Detta kommer bland annat innebära utökade investeringsstöd, kompensationsstöd och ökat stöd till naturbetesmarker. Samtidigt sker utökningar för att utveckla småskalig livsmedelsförädling och ekologiskt lantbruk, säger Åsa Domeij. Källa: Jordbruksdepatementet

2004-09-14