Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stockholms Stad långt ifrån 15 procent ekologiskt

Kommunfullmäktige i Stockholms stad fattade i februari 2003 ett beslut om att anta stadens nya Miljöprogram. I det nya målet ingick att Stadens verksamheter ska öka andelen inköpta livsmedel, som är ekologiskt framställda, till minst 15 procent fram till 2006. Målet är dock lång ifrån uppfyllt. Ibörjan av 2003 så var andelen ekologiska inköpta livsmedel endast 3 procent för Stockholms stad, enligt Stockholms stads hemsida. Östermalm är det område i Stockholm som köper mest ekologiska livsmedel. Här är andelen 8,5 procent. Sämst av de studerade områdena är Enskede/Årsta med endast 0,1 procents andel. I Stockholm serveras ungefär 23.000 förskolebarn, 66.000 grundskolebarn, 18.000 gymnasieelever och 24.000 äldreboende mat varje dag. Den totala kostnaden för livsmedel i beredningskök i staden är 180 miljoner kronor per år. Källa: www.konsumentverket.se och www.miljo.stockholm.se

2004-08-25